Witryna historyczna NSZZ RI "Solidarność"


 

Wielki Polak, Jan Paweł II, powiedział kiedyś:
Idea Solidarności należy do polskiego dziedzictwa, jest dobrem, które zostało okupione ofiarą, cierpieniem, a nawet życiem wielu ludzi. Nie wolno nam tego dobra zmarnować. To dobro trzeba wciąż pomnażać, aby na stałe wrosło w glebę serc i w świadomość pokoleń obecnych i przyszłych.


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" to jeden z najstarszych związków rolniczych w Polsce.
W odróżnieniu od innych państw europejskich, w których tradycje rolniczych związków zawodowych sięgają blisko 100 lat, w Polsce do 12 maja 1981 roku nie było ani jednego rolniczego związku zawodowego. Fakt ten oznaczał jawną dyskryminację stanu chłopskiego, gdyż inne grupy społeczne takie związki posiadały. Ponadto, bez związków zawodowych rolnicy nie mogli w pełni brać w pełni udziału w życiu społecznym, gdyż działalność społeczna, a zwłaszcza domaganie się praw i obowiązków były nielegalne. Aby rolnicy, bez narażania się na represje ze strony władzy państwowej, mogli w pełni korzystać z należnych im praw, ich działalność musiała zostać zalegalizowana, a możliwość legalizacji istniała jedynie przez zorganizowanie się w rolniczym związku zawodowym.
Uwieńczeniem wieloletnich działań najbardziej światłej części polskich rolników była rejestracja pierwszego w Polsce rolniczego związku zawodowego NSZZ RI "Solidarność".
Rolnictwo, w którym zatrudnienie znajdują ponad cztery miliony ludzi, stanowi ważny segment polskiej gospodarki i krajowego rynku pracy. Władze NSZZ RI "Solidarność" dbają, by Związek zrzeszający rolników był bezpośrednio reprezentowany w instytucjach dialogu społecznego oraz w innych, ważnych dla sektora rolnego gremiach.

 

© 2011 NSZZ RI "Solidarność"
Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Współfinansowano ze środków w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Solidarność"